🎉 3 + 1 AKCIJA! Svaki četvrti kupon dobivaš potpuno besplatno 🎉

Kuponi - uvjeti poslovanja

Opći uvjeti poslovanja 

Informacije o trgovačkom društvu


Prava kupnja d.o.o

Jurja Dalmatinca 4,10000 Zagreb, Republika Hrvatska

Registracija: Trgovački sud u Zagrebu Tt-09/12034-2

Upisani temeljni kapital 20.000,00 kn uplaćen u cijelosti

Direktor i član Uprave: Vanja Sertić

Identifikacijski broj: 35319995840

MBS 080638046

OIB: 35319995840

IBAN: HR1124840081104521885 , Raiffeisenbank d.d.

SWIFT (BIC): RZBHHR2X


Kontakt

Email adresa

info@kupime.hr

Info telefon

01 8897 333


Radno vrijeme korisničke službe je radnim danom od 08:30 do16:30

OPĆE ODREDBE

Interaktivna usluga koju pruža tvrtka Prava Kupnja d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu putem internetske stranice www.kupime.hr (dalje u tekstu: Prava Kupnja) čiji je nositelj prava korištenja tvrtka Prava Kupnja d.o.o sastoji se od upravljanja sadržajem, provođenja financijskih transakcija, organizacije i posredovanja pri prodaji kao i pružanja usluga putem interneta.

Korištenjem internetske stranice www.kupime.hr smatra se da ste u potpunosti upoznati i suglasni s ovdje navedenim Uvjetima korištenja / Uvjetima prodaje / Izjavom o povjerljivosti podataka. Ukoliko se s istima ne slažete i ne prihvaćate ih, molimo vas da se ne koristite ovom internetskom stranicom.


Uvjeti korištenja odnose se na korištenje internetskih stranica www.kupime.hr od strane korisnika. Svakim daljnjim korištenjem ovih Internetskih stranica nakon upoznavanja s Uvjetima korištenja, smatra se da su korisnici suglasni s ovdje iznesenim uvjetima i pravilima te pristaju na korištenje Internetskih stranica sukladno tim uvjetima.


Korisnik je odgovoran za zaštitu povjerljivosti lozinki / zaporki koje se pojavljuju i kreiraju pri korištenju usluga koje pruža Prava Kupnja. Također, krajnji korisnik je upoznat i suglasan s činjenicom da pri korištenju internetskom mrežom ponekad može doći do tehničkih problema pri funkcioniranju iste, a s time i do prekida usluga. Takvi i slični događaji su izvan mogućnosti kontrole od strane Prava Kupnja, pa iz toga razloga Prava Kupnja ne može biti odgovoran za bilo kakav gubitak podataka ili kakav drugi događaj do kojeg može doći za vrijeme pružanja usluga od strane Prava Kupnja.


Korisnik je suglasan s time da pristup internet stranici www.kupime.hr ponekad može biti u prekidu, privremeno nedostupan ili isključen iz razloga kako rutinskog održavanja stranice tako i iz drugih razloga za koje nije odgovoran Prava Kupnja. Korisnik ili krajnji korisnik je svaka osoba koja na bilo koji način kako neposredno tako i posredno koristi ili je koristila usluge Prava Kupnja. 

Prava Kupnja zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ili ukinuti bilo koji segment poslovanja, uključujući, i bez ograničenja, vrijeme dostupnosti, sadržaj, kao i opremu potrebnu za pristup ili korištenje internet stranica. Isto tako, Prava Kupnja može prestati slati informacije ili dio informacija, može promijeniti ili ukinuti bilo koji način prijenosa podataka, te može promijeniti brzine prijenosa podataka, kao i bilo koje njihove druge karakteristike.


Prava Kupnja zadržava pravo u svakom trenutku, i bez prethodne obavijesti, ukoliko to smatra potrebnim, ukinuti ili izmijeniti bilo koji od ovdje navedenih Uvjeta korištenja internetske stranice i / ili Izjavu o povjerljivosti podataka.


Predmetne izmjene mogu između ostalog uključivati i uvođenje određenih naknada ili naplata, stoga savjetujemo korisnike da periodično ponovno detaljno pročitaju informacije sadržane u Uvjetima korištenja i Izjavi o povjerljivosti podataka, a kako bi bili informirani o eventualnim promjenama. 

U slučaju da dođe do promijene Uvjeta korištenja i / ili Izjave o povjerljivosti podataka, a korisnik nastavi koristiti naše internetske stranice, smatra se da prihvaća Uvjete korištenja i Izjavu o povjerljivosti podataka u izmijenjenom obliku. Svaka eventualna izmjena ili brisanje uvjeta korištenja važeća je prema trećima odmah po objavi na internetskim stranicama www.kupime.hr . Svako korištenje, osim upoznavanja s izmjenama uvjeta, predmetnih internetskih stranica od strane krajnjeg korisnika nakon takve promjene podrazumijevat će se kao prihvaćanje tih promjena.


Obveza i dužnost korisnika je da koristi internetsku stranicu www.kupime.hr isključivo u skladu s propisima Republike Hrvatske, kao i s općim moralnim i etičkim načelima.


Korisnik je isključivo odgovoran za nabavu i održavanje svoje računalne opreme, uključujući cjelokupan hardver i softver koji posjeduje i koji koristi, kao i drugu opremu potrebnu za pristup i korištenje internetskih stranica www.kupime.hr, isto tako samostalno snosi i sve s tim povezane troškove. Prava Kupnja isključuje svaku odgovornost za bilo kakva oštećenja opreme i drugih stvari krajnjeg korisnika koja eventualno mogu nastati kao posljedica korištenja internetskih stranicawww.kupime.hr


Korištenjem internetskih stranica www.kupime.hr od strane korisnika, smatra se da je korisnik suglasan da sva komunikacija i interakcija koja se odvija putem internetskih stranica www.kupime.hr mora biti u skladu s ovim Uvjetima korištenja Korisnici ne smiju putem ovih internetskih stranica objavljivati, prenositi ili učiniti dostupnima na bilo koji način nikakve materijale čijim sadržajem se na bilo koji način krše prava drugih, primjerice, sadržaj koji je uvredljiv, klevetnički, koji narušava ili ugrožava privatnost itd., kao ni materijale nezakonitog sadržaja i forme. Prava Kupnja zadržava diskrecijsko pravo da samo ocijeni je li došlo do povrede obveza od strane korisnika.


Korisnik ne smije bez prethodnog pismenog odobrenja Prava Kupnja objavljivati, prenositi ili učiniti dostupnima na bilo koji način sadržaj koji sadrži oglas, reklamu ili ponudu bilo čijih proizvoda i usluga, kao ni vjersku, političku i nekomercijalnu promidžbu, a posebno ne smije vrbovati druge korisnike internetskih stranica www.kupime.hr da postanu korisnici druge usluge koja je direktna ili indirektna konkurencija Prava Kupnja.


Prava Kupnja zadržava diskrecijsko pravo da samostalno ocijeni da li je došlo do povrede obveza od strane korisnika.

Zabranjena je bilo kakva distribucija, kopiranje, prijenos, povezivanje, objavljivanje ili na bilo koji način mijenjanje ovih internetskih stranica bez pismenog odobrenja Prava Kupnja. Svako kršenje spomenute zabrane može imati za posljedicu povredu autorskih prava, prava žiga, ili kakvog drugog prava pa stoga može proizvesti neželjene učinke kao što su pokretanja više vrsta sudskih postupaka, a osobito može dovesti do kaznenog progona.


Korisnik ne smije mijenjati, objavljivati, prenositi, sudjelovati u prijenosu ili prodaji, stvarati izvedenice, ili na bilo koji drugi način iskorištavati bilo koji sadržaj sa internetske stranice www.kupime.hr, u cijelosti ili djelomično. Također nije dozvoljeno kopiranje, redistribucija, ponovni prijenos, izdavanje ili komercijalno iskorištavanje preuzetog materijala.


Korisnik može sa internetske stranice www.kupime.hr preuzimati, ispisivati i spremati materijale zaštićene autorskim pravom samo u svrhu svoje vlastite i osobne upotrebe. 

Korisnik se izričito obvezuje da neće na internetskim stranicama www.kupime.hr postavljati, objavljivati, ili na bilo koji drugi način činiti dostupnima bilo kakav materijal koji podliježe autorskom pravu, žigu, ili drugim pravima, bez izričitog odobrenja nositelja tih prava, te je kao takav isključivo odgovoran za eventualnu štetu nastalu kršenjem ove svoje obveze. Do saznanja je li neki od materijala na internetskoj stranici zaštićen nekim od prava, korisnik mora doći samostalno, pa stoga Prava Kupnja nije u obvezi takve informacije iznositi ili objaviti.


Postavljanjem materijala od strane korisnika bilo kojeg sadržaja na bilo koji dio internetskih stranica www.kupime.hr, korisnik jamči da je nositelj prava na tim materijalima dao Prava Kupnja pravno valjano, besplatno, neograničeno pravo / licencu na korištenje, reprodukciju, modificiranje, prilagođavanje, objavljivanje, prevođenje i distribuciju takvog materijala. Drugi korisnici imaju pravo pristupanja, pregledanja, spremanja ili reprodukcije tog materijala samo za njihovu vlastitu i osobnu upotrebu.


Korisnik je suglasan da je korištenje internetskih stranica www.kupime.hr isključivo na njegovu vlastitu odgovornost. Prava Kupnja, kao niti jedna treća osoba povezana sa njome, ne jamče ni na koji način da upotreba ove internetske stranice neće biti prekinuta, ili da će biti bez poteškoća u radu. Isto tako Prava Kupnja nije odgovorna za posljedice koje mogu nastati upotrebom ove internetske stranice, kao ni za točnost, pouzdanost ili sadržaj bilo koje informacije, usluge ili robe dane preko ovih internetskih stranica.


Ova izjava o odgovornosti odnosi se na sve eventualno nastale štete ili moguće ozljede uzrokovane bilo kakvom greškom, brisanjem, prekidom, računalnim virusom, kvarom, kašnjenjem u radu ili prijenosu, prekidom u komunikacijskoj liniji, krađom, raskidom ugovora, uništenjem ili neovlaštenim pristupom, promjenama ili zlouporabom zapisa, neprikladnim ponašanjem, nemarom, ili bilo kakvom drugom radnjom. Korisnik je suglasan da Prava Kupnja nije odgovorna za neprikladno ili protuzakonito ponašanje drugih korisnika ili trećih strana te da je rizik od eventualnih šteta u potpunosti na korisniku.


Prava Kupnja nije ni u kojem slučaju odgovorna za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posljedica korištenja, ili zbog nemogućnosti korištenja internetskih stranica www.kupime.hr djelomično ili u cijelosti.


Prava Kupnja nije odgovorna za bilo kakav sadržaj koji korisnik, pretplatnik, ili neovlašteni korisnik može postaviti na internetske stranice www.kupime.hr. Bilo kakav sadržaj koji nije u skladu s uvjetima korištenja u svakom trenutku može biti uklonjen ili promijenjen bez posebne najave ili obrazloženja.


Prava Kupnja može u svakom trenutku vršiti kontrolu sadržaja na internetskim stranicama www.kupime.hr, posebno interaktivnog djela, a s ciljem da osigura poštivanje kako ovih uvjeta korištenja tako i poštivanje pozitivnih propisa Republike Hrvatske. Shodno tome KupiMe zadržava pravo uklanjanja bilo kojeg materijala za koji prema vlastitoj diskrecijskoj ocjeni utvrdi da nije u skladu s ovdje postavljenim uvjetima, kao i ukinuti lozinke/zaporke ili korisničke račune korisnika.


Korisnik je suglasan da su sve interaktivne opcije, a posebno komunikacija putem privatnih poruka, chata, foruma ili drugi načini slanja poruka ili međusobnog komuniciranja javnog karaktera i nemaju status povjerljivih informacija pa stoga Prava Kupnja može nadzirati sadržaj komunikacije korisnika bez njihovog znanja i posebnog odobrenja. Pošto Prava Kupnja obavezno ne kontrolira ili autorizira sadržaj poruka ili informacija koje se mogu naći na internetskim stranicama www.kupime.hr , Prava Kupnja nije odgovoran kako za radnje koje korisnik poduzima u bilo u bilo kojem djelu internetskih stranica www.kupime.hr, tako i za sadržaj koji bi korisnik mogao postaviti na istima.


Objavljivanjem komentara, poruka ili drugih informacija na internetskim stranicama www.kupime.hr, smatra se da korisnik daje Prava Kupnja pravo korištenja tih komentara, poruka ili informacija u svrhu promocije, oglašavanja, istraživanja tržišta, ili bilo koju drugu pravno dozvoljenu namjenu.


Korisnik izričito izjavljuje da neće smatrati odgovornom Prava Kupnja, njene podružnice, odgovorne osobe u društvu, zaposlenike i agente za naknadu eventualne štete i troškova, uključujući i troškove pravnog zastupanja, a koji bi mogli nastati korištenjem internetskim stranicama www.kupime.hr od strane korisnika.


Prava Kupnja može u svako doba raskinuti poslovni odnos s bilo kojim svojim korisnikom te mu ukinuti lozinke/zaporke ili korisničke račune. U tom slučaju ne prestaju vrijediti uvjeti koji se odnose na odgovornost i obveze korisnika. Prava Kupnja ne jamči za točnost, potpunost ili korisnost bilo kojeg sadržaja na internetskim stranicama www.kupime.hr postavljenog od strane korisnika, trećih osoba ili neovlaštenih korisnika.


Prava Kupnja nije odgovorna za bilo kakav eventualni gubitak ili štetu nastalu iz razloga što se korisnik oslonio na informacije dobivene na internetskim stranicama www.kupime.hr 

Prava Kupnja se izričito ograđuje u svakom smislu od sadržaja materijala na internet stranicama trećih strana, a na koje bi se moglo pristupiti sa internetske stranice www.kupime.hr . U slučaju da korisnik pristupiti internet stranicama trećih strana, isti to čini isključivo i samo na vlastitu odgovornost, što podrazumijeva svako isključenje odgovornosti KupiMe.


U slučaju da je neka od stavki ovih uvjeta korištenja ništava, takva ništavost neće utjecati na valjanost bilo koje druge odredbe ovih uvjeta, te će preostali dijelovi ovih Uvjeta će ostati na snazi, a ništava odredba će se zamijeniti valjanom odredbom koja po smislu i pravoj volji najviše odgovara odredbi koja je ništava. Ukoliko bilo koja strana ne iskoristi svoja prava iz ovih uvjeta korištenja, to se neće smatrati odricanjem ili gubitkom tih prava, kao ni bilo kojih drugih ovdje navedenih prava.


Zabranjeno je korištenje internetske stranice www.kupime.hr osobama mlađim od 14. godina.

PUTNO OSIGURANJE

U skladu sa Zakonom o pružanju usluga u turizmu (NN br. 68/07 - u daljnjem tekstu Zakon), djelatnici putničke agencije kod koje se uplaćuje aranžman obvezni su putniku ponuditi “paket” putnog osiguranja koji se sastoji od zdravstvenog osiguranja za vrijeme boravka u inozemstvu, osiguranja od posljedica nesretnog slučaja, osiguranje prtljage i osiguranje od rizika otkaza putovanja koja se nude za putovanja u zemlji i inozemstvu. U slučaju da putnik zahtijeva navedena osiguranja, ona se mogu izravno ugovoriti kod jednog od osiguravatelja ili putem Prava Kupnja, pri čemu Prava Kupnja sudjeluje samo kao posrednik.

Prihvaćanjem ugovora o putovanju, koji čine i ovi uvjeti putovanja, kupac potvrđuje da mu je bio ponuđen “paket” putnih osiguranja.

OSIGURANJE OD RIZIKA OTKAZA PUTOVANJA

Ukoliko putnik prilikom prijave za putovanje predviđa da bi zbog određenih situacija morao otkazati putovanje, preporučujemo uplatu police osiguranja od otkaza.Osiguranje od otkaza ne može se uplatiti naknadno nego samo kod prijave za putovanje.

Osiguranje od otkaza vrijedi samo u sljedećim slučajevima, i to uz obaveznu pisanu potvrdu: vojni poziv, bolest, smrtni slučaj u užoj obitelji. Ukoliko putnik nema ugovoreno osiguranje od otkaza, a mora otkazati putovanje i ima potvrdu o vojnom pozivu, bolesti ili smrtnom slučaju, Prava Kupnja zadržava pravo obračuna troškova.

Kada su stvarno nastali troškovi ili kada je udio u fiksnim troškovima grupe veći od onog u navedenoj ljestvici, Prava Kupnja zadržava pravo naplate stvarno nastalih troškova. Navedeni troškovi otkaza primjenjuju se i u slučaju promjene datuma polaska ili smještajnog objekta, kao i na sve druge bitne promjene. Ako putnik koji otkazuje putovanje nađe novog korisnika iste rezervacije Prava Kupnja zaračunava samo troškove uzrokovane zamjenom. Kod otkaza svih aranžmana ne isplaćuje se trošak nabave vize/a ni putnih isprava.

RJEŠAVANJE PRIGOVORA

Ako su usluge iz programa nepotpuno ili nekvalitetno izvršene, putnik može zahtijevati razmjernu odštetu tako da se priloži pismeni prigovor. Svaki putnik - nositelj ugovora - ima pravo prigovora zbog neizvršene ugovorene usluge. Svaki putnik - nositelj ugovora - prigovor podnosi zasebno. Prava Kupnja neće primiti u postupak grupne pritužbe.

Postupak u vezi s prigovorom: Odmah, na samom mjestu, putnik reklamira neodgovarajuću uslugu kod turističkog pratitelja/predstavnika putničke agencije koja surađuje s Prava Kupnja, a ako ga nema - istu reklamira kod izvršitelja usluga. Putnik je dužan surađivati s pratiteljem/predstavnikom/izvršiteljem usluga u dobroj namjeri da se otklone uzroci prigovora. Ako putnik na samom mjestu ne prihvati ponuđeno rješenje prigovora koje odgovara plaćenoj usluzi, organizator neće uvažiti naknadnu putnikovu reklamaciju niti će na nju odgovoriti.

Ako uzrok prigovoru ne bi bio otklonjen, putnik s pratiteljem/predstavnikom/izvršiteljem usluga o tome sastavlja pismenu potvrdu u dva primjerka koju obojica potpisuju. Putnik zadržava jedan primjerak ove potvrde.

Najkasnije 8 dana po povratku s puta putnik predaje pismeni prigovor u prodajnom mjestu gdje je uplatio aranžman, prilaže pismenu potvrdu koju je potpisao predstavnik i eventualne račune za dodatne troškove. Prava Kupnja će primiti u postupak samo potpuno dokumentirane pritužbe koje primi u navedenom roku od 8 dana te će iste proslijediti na rješavanje partneru koji je izvršio usluge prema korisniku.

Partner koji je izvršio uslugu prema korisniku, dužan je donijeti pisano rješenje na izjavljeni prigovor korisnika u roku od 14 dana po primitku prigovora. Partner može odgoditi rok rješenja pritužbe zbog prikupljanja informacija i provjere navoda žalbe najviše za još 14 dana.

Partner će rješavati samo one pritužbe kojima se uzrok nije mogao otkloniti u mjestu nastajanja.

Dok Partner ne donese rješenje, putnik se odriče posredovanja bilo koje druge osobe, sudske ustanove ili davanja informacija u javna glasila.

Najviša nadoknada po prigovoru može doseći iznos reklamiranog dijela usluga, a ne može obuhvatiti iskorištene usluge kao ni cjelokupni iznos aranžmana. Ovime se isključuje pravo kupca na nadoknadu idealne štete.

OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI

Putnik osobne podatke daje dobrovoljno. Osobni podaci putnika potrebni su u procesu realizacije ugovorenih aranžmana i koristit će se za daljnju komunikaciju. Prava Kupnja se obvezuje da osobne podatke putnika neće iznijeti iz zemlje osim u svrhu realizacije ugovorenih aranžmana. Iznimka od davanja osobnih podataka trećim osobama odnosi se na ugovaranje polica putnog osiguranja, odnosno ukoliko putnik zaključi policu osiguranja, tada će se njegovi osobni podaci proslijediti osiguravajućem društvu. Osobni podaci putnika čuvat će se u bazi podataka, sukladno Odluci Uprave društva o načinu prikupljanja, obrade i čuvanja osobnih podataka. Putnik je suglasan da se njegovi osobni podaci mogu koristiti u svrhu marketinških akcija Prava Kupnja.

IZJAVA O KONVERZIJI

Sva plaćanja izvršiti će se u hrvatskoj valuti. Iznos koji će teretiti Vašu karticu dobiven je pretvorbom cijene u eure u hrvatske kune prema sadašnjem tečaju Hrvatske narodne banke. Vaš se iznos obračunava prema tečaju Uduge kreditnih kartica. Kao rezultat ove konverzije postiji mogućnost male razlike od originalne cijene navedene na našoj web stranici.

IZJAVA O MOGUĆNOSTI KORIŠTENJA WEB STRANICE WWW.KUPIME.HR

Prava Kupnja d.o.o. ustupa pravo na korištenje web stranicu www.kupime.hr trećim stranama u svrhu objavljnivanja, posredovanja, oglašavanja i naplate proizvoda i usluga njihovih partnera.


Za sve pravne sporove koji mogu nastati vezano za korištenje internetske stranice www.kupime.hr nadležan je sud u Zagrebu.


Registracijom / otvaranjem korisničkog računa na internetskoj stranici www.kupime.hr smatra se da je korisnik ove Uvjete korištenja u cijelosti pročitao.