🎉 3 + 1 AKCIJA! Svaki četvrti kupon dobivaš potpuno besplatno 🎉

Reklamacije

Reklamacija ponuda kupljenih na Kupi Me internet stranici!

Sukladno članku 10. Zakona o zaštiti potrošača,korisnici ostvaruju povrat uz podnošenje pisanog prigovora koji su dostavili u roku od 14 dana od izvršene kupnje u pismenom obliku na elektronsku poštu: info@kupime.hr
Prava kupnja će u pisanom obliku odgovoriti na prigovore u roku od 15 dana od dana zaprimljenog prigovora. Radi zaprimanja odgovora korisnik treba navesti točne podatke za primitak istoga.

Također, povrat novca moguć je isključivo u situacijama kada vam naš partner, čiju ste ponudu kupili na Kupi Me portalu, ne može omogućiti realizaciju usluge na način ugovoren u ponudi te za vrijeme trajanja roka iskoristivosti kupona. Povrat nije moguć nakon 14 dana od kupnje ako je uzrokovan osobnim razlozima nego samo ako vam partner nije u mogućnosti omogućiti realizaciju usluge na način ugovoren u ponudi.

Povrati nisu mogući nakon isteka roka iskoristivosti kupona te kada su kuponi iskorišteni.

Nakon odobrenog povrata, sredstva će biti vraćena na vaš račun u roku od 14 dana od datuma odobrenja povrata.

Za sve eventualne nedostatke u vezi s isporukom ili manjkavosti proizvoda ili usluga koje Partner pruža odgovoran je isključivo taj Partner. Prodavatelj-posrednik ni na koji način ne može biti odgovoran za bilo kakve nedostatke proizvoda ili usluga koje promotivno prodaje.

Nedostatak postoji:

  • ako stvar nema potrebna svojstva za svoju redovitu uporabu ili za promet;
  • ako stvar nema potrebna svojstva za posebnu uporabu za koju je Kupac nabavlja, a koja je bila poznata Partneru ili mu je morala biti poznata;
  • ako stvar nema svojstva i odlike koje su izrijekom ili prešutno ugovorene, odnosno propisane;
  • kad je Partner predao stvar koja nije jednaka uzorku ili modelu, osim ako su uzorak ili model pokazani samo radi obavijesti;
  • ako stvar nema svojstva koja inače postoje kod drugih stvari iste vrste i koja je Kupac mogao opravdano očekivati prema naravi stvari, posebno uzimajući u obzir javne izjave prodavatelja, proizvođača i njihovih predstavnika o svojstvima stvari (reklame, označavanje stvari i dr.),
  • ako je stvar nepravilno montirana pod uvjetom da je usluga montaže uključena u ispunjenje ugovora o prodaji;
  • ako je nepravilna montaža posljedica nedostataka u uputama za montažu

Pri primitku proizvoda provjera ispravnosti narudžbe ovisi o Kupcu, te je Kupac dužan da usporedi primljene artikle s računom, ukoliko nešto nedostaje dužan je odmah uputiti pisani prigovor/reklamaciju Partneru jer se naknadne reklamacije neće uvažavati.

Ukoliko proizvod ima skriveni nedostatak (onaj nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja stvari) što Kupac utvrdi po otvaranju proizvoda – Kupac ima pravo na jednostrani raskid ugovora i povrat novca, zamjenu proizvoda, uklanjanje nedostatka ili sniženje cijene.

Kupac ima pravo na reklamaciju u odnosu na materijalne nedostatke samog proizvoda ili usluga u rokovima i zbog razloga propisanih odredbama Zakona o obveznim o rokovima. Kupac mora pisani prigovor odnosno reklamaciju javiti direktno Partneru na njegove kontakt podatke naznačene u svakoj pojedinoj ponudi svakog pojedinog Partnera.

Radi što bržeg utvrđivanja konkretne narudžbe na koju Kupac ima prigovor, u prigovoru se mole Kupci da navedu broj narudžbe, broj računa ili svoje korisničko ime.

Partner će inače smatrati reklamaciju valjanom ako pregledom proizvoda utvrdi da odgovara uvjetima za reklamaciju sukladno Zakonu o obveznim odnosima i Zakonu o zaštiti potrošača. U tom slučaju će u roku od 15 dana od primitka valjane reklamacije zamijeniti proizvod ili vratiti cjelokupan plaćeni iznos uz raskid ugovora. Ukoliko, pak, ustanovi da reklamacija nije pravovaljana, tj. ukoliko reklamaciju odbije, o istome će obavijestiti Kupca u roku od 15 dana od dana primitka reklamacije.

Internetsko rješavanje sporova:
Posebnom regulativom Europske unije, od 15. 2. 2016. diljem cijele EU sporove vezane uz online kupnju (neispravan proizvod ili nemogućnost zamjene proizvoda) je moguće riješiti putem platforme kojoj možete pristupiti ovdje.

Platformu mogu koristiti i potrošači i trgovci, a prigovor je moguće podnijeti na bilo kojem od 23 službena jezika EU

Jamstvo:

U slučaju da za kupljeni proizvod ili uslugu postoji obveza izdavanja jamstva, jamstvo će izdati Partner. Jamstvo vrijedi samo pod uvjetom ako je artikl korišten i održavan prema uputama proizvođača, odnosno prema uobičajenim propisima.

Dragi kupci, naša su vrata za vas uvijek otvorena! Ako nas želite pohvaliti, dati nam sugestiju ili izraziti nezadovoljstvo molimo vas da nam se javite.