Uvjeti prodaje

KupiMe d.o.o. (dalje u tekstu: KupiMe) omogućava i organizira promotivnu prodaju proizvoda / usluga kao posrednik u ime i za račun Partnera putem internet stranica www.kupime.hr, na način da Partner odobrava promotivni popust na svoje proizvode / usluge, pod uvjetom da KupiMe uspije putem javnog poziva u određenom vremenskom razdoblju prikupiti najmanje ugovoreni minimalni broj kupaca za taj proizvod / uslugu.

Partner kao vlasnik proizvoda / usluge se obvezuje ugovoreni promotivni proizvod / uslugu isporučiti na najkvalitetniji mogući način, poštujući sve standarde kvalitete i savjesnog poduzetništva. Obveza KupiMe je da po najvišim standardima poslovanja organizira i vodi promotivnu prodaju

KupiMe nije vlasnik, niti se nalazi u posjedu proizvoda / usluga koje promotivno nudi putem svojih stranica, pa stoga ne može ni biti odgovorna za potencijalne pravne i materijalne nedostatke proizvoda / usluga, ili za bilo kakve druge probleme i nedostatke koji mogu nastati prilikom korištenja usluga koje nudi.

Za sve eventualne nedostatke u vezi s isporukom ili manjkavosti proizvoda/usluga koje Partner pruža odgovoran je isključivo taj Partner. KupiMe ni na koji način ne može biti odgovorna za bilo kakve nedostatke proizvoda ili usluga koje promotivno prodaje.

Vlasnik i izdavač Potvrde je određeni Partner. Kao vlasnik i izdavač potvrde, Partner je u potpunosti odgovoran za sve ozljede, bolesti, štete, potraživanja, odgovornosti i troškove korisnika tj. kupca.

Potvrde iz prethodnog stavka služe kao dokaz o kupnji određenog proizvoda po uspješnom završetku promotivne prodaje i izdaju se na ime kupca ili na ime koje odredi kupac. Potvrde obavezno moraju sadržavati ime kupca ili ime koje odredi kupac, oznaku/broj Potvrde, vrstu i model proizvoda/usluge, rok u kojem kupac može po uspješnom završetku promotivne prodaje podnijeti zahtjev za isporuku / konzumiranje proizvoda / usluge, mjesto i način na koji kupac može postaviti zahtjev za isporuku / konzumiranje proizvoda / usluge, te po potrebi i druge podatke.
Sve Potvrde za kupnju ugovorenog proizvoda / usluge koje za Partnera izda KupiMe, a koja je ispisana s internetskih stranica www.kupime.hr, ili bilo koje internet stranice povezane s KupiMe promocijske su Potvrde koje se nude kupcima ispod nazivne vrijednosti, i koje su podložne uvjetima i pravilima KupiMe, kao i pravilima Partnera koji sudjeluje u određenoj promocijskoj akciji.

Uspješnim završetkom promotivne prodaje smatra se slučaj kada se skupi najmanje minimalan broj kupaca za određeni proizvod / uslugu. Minimalan broj kupaca uvijek se navodi uz određenu ponudu.

Rezervacijom / narudžbom promotivne ponude suglasni ste da će Vaša kartica biti naplaćena isključivo i samo ukoliko promotivna prodaje bude uspješna tj. ukoliko ju rezervira minimalni broj kupaca određen za tu ponudu. U slučaju da promotivna prodaja bude neuspješna Vaša rezervacija / narudžba neće biti naplaćena. Rezervacije / narudžbe promotivne ponude se zaprimaju jednokratno na cjelokupan iznos cijene.

Za kupnju bilo kojeg proizvoda / usluge koje nudimo, od Vas kao korisnika zahtijeva se prethodno otvaranje korisničkog računa tj. registracija. Otvaranje korisničkog računa je neophodno kako bi Vi imali jednostavan pristup ispisu vaših Potvrda i narudžbi, pregledu ranijih kupovina te kako bi lako uređivali svoje postavke.
Specifični dodatni uvjeti i pravila korištenje Potvrda kod trgovaca kao Partnera:

 • Potvrda se odnosi samo na proizvod koji prodaje trgovac Partner, ne može se odnositi na troškove poštarine ili manipulativne troškove.
 • Samo se jedna Potvrda smije koristiti po narudžbi, osim ako drugačije nije odredio sam Partner.
 • Kreditiranje je u isključivoj nadležnosti Partnera.
 • Ni KupiMe ni Partner nisu odgovorni za izgubljenu ili ukradenu Potvrdu.
 • Potvrda se ne može kombinirati s drugim poklon-bonom / bonovima ili potvrdama trećih osoba / kuponima / promocijama, ne može se reproducirati niti prodavati, osim u slučaju ako je to izričito određeno u pojedinoj promotivnoj ponudi.
 • Svaka uporaba Potvrde koja nije u skladu s uvjetima i pravilima korištenja rezultirati će prestankom važenja Potvrde.
 • Valjanost Potvrde ističe na datum koji je naznačen na njoj i neproduživa je.


Restoran je definiran kao Partner koji kao svoju redovitu poslovnu aktivnost nudi hranu i piće na prodaju, te tu hranu i piće isporučuje kupcima/konzumentima navedenim u valjanoj Potvrdi.
Specifični dodatni uvjeti i pravila korištenja Potvrda za konzumaciju hrane i pića u restoranu kao Partneru: 

 • U isključivoj je nadležnosti Partnera odrediti da li se Potvrda može kombinirati s bilo kojim potvrdama / bonovima / kuponima / promocijama trećih osoba.
 • Kuponi vrijede za obroke i piće u restoranu, osim ako nije drugačije navedeno.
 • KupiMe kao ni Partner nisu odgovorni za izgubljene ili ukradene Potvrde na bilo koji način.
 • Svaki pokušaj uporabe Potvrde suprotan uvjetima i pravilima korištenja će imati za posljedicu da Potvrda postane nevažeća.
 • Valjanost Potvrde ističe na datum koji je naznačen na njoj i kao neproduživa je.


Registracijom/otvaranjem korisničkog računa na internetskoj stranici www.kupime.hr smatra se da je korisnik ove Uvjete prodaje u cijelosti pročitao, razumio i prihvatio.